Szczekanie prawnie usankcjonowane

Rysunek:

Podsumowanie

  Posiadanie psa wymaga szkolenia, aby nie przeszkadzał sąsiadom, co grozi karą. Prawnym uwzględnianiem hałasu jest kilka dziedzin prawa. Tak jest na przykład w przypadku kodeksu środowiskowego i kodeksu zdrowia publicznego. Ale odgłosy sąsiedztwa, w tym szczekanie psów do towarzystwa, są sankcjonowane przepisami kodeksu cywilnego i kodeksu karnego.

  Wymiar obywatelski

  Prawo własności (art. 544 kc) chroni art. 1 pierwszego protokołu dodatkowego do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, ale ogranicza je również teoria pretoriańskiego pochodzenia nienormalnego zamieszania sąsiedztwa . Po raz pierwszy został zastosowany w 1844 r. Jest niezależny od powszechnego prawa odpowiedzialności. Zatem teoria nienormalnego zakłócenia sąsiedztwa nie zależy od obecności błędu po stronie autora szkody: tylko obecność uszkodzenia jest wystarczająca do scharakteryzowania zakłócenia sąsiedztwa.

  W konsekwencji sprawca zaburzenia nie może zostać zwolniony z odpowiedzialności poprzez przedstawienie dowodu, że nie został popełniony żaden błąd. Jest to obiektywna odpowiedzialność, której konsekwencją jest naprawienie zaburzenia i zapobieganie jego nawrotom . Zostanie tylko potępiony „ niepokój przekraczający miarę zwykłych sąsiedzkich zobowiązań ”. A konkretnie jest to przedwczesne szczekanieTwojego psa, który wywoła procedurę, a nie fakt, że czasami szczeka. Sędziowie procesowi suwerennie oceniają anormalność zaburzenia zgodnie z okolicznościami faktycznymi i miejscowymi. Aby scharakteryzować anormalność zaburzenia, jurysdykcje opierają się na dwóch kryteriach: ciągłości i ciężkości zaburzenia. Tytułem ilustracji jest to przypadek powtarzającego się i przedwczesnego szczekania psa, zachęcanego przez jego pana; psy szczekają wściekle, gdy tylko pojawia się ktoś; itp.

  Szczekanie naszych psów towarzyszących może również doprowadzić nas do sądu karnego.

  Otrzymuj porady od Pets, subskrybując biuletyn Informacyjny

  Wymiar karny

  Osoba, która jest źródłem hałasu mogącego wpłynąć na spokój okolicy przez czas jego trwania, natężenie lub nawet jego powtarzanie, podlega karze przewidzianej w art. R623-2 Kodeksu karnego. Ten artykuł zawiera:

  Obraźliwe lub nocne odgłosy lub hałas zakłócający spokój innych podlegają karze grzywny przewidzianej dla grzywny trzeciej kategorii.

  Osoby winne wykroczeń przewidzianych w tym artykule ponoszą również dodatkową karę konfiskaty rzeczy, która była używana lub miała na celu popełnienie wykroczenia.

  Fakt świadomego ułatwiania, poprzez pomoc lub pomoc, przygotowania lub konsumpcji wykroczeń przewidzianych w tym artykule podlega takiej samej karze . "

  Aby scharakteryzować przestępstwo, muszą występować elementy. Konieczne jest przebywanie w obecności hałasu lub hałasu, który musi mieć charakter obraźliwy lub nocny, a całość musi powodować zakłócenie spokoju publicznego. Jeśli weźmiemy przykład szczekania psa. Pies musi szczekać w nocy, przeszkadzając „innym” (a więc nawet jednej osobie), aby zobaczyli właściciela lub opiekuna ukaranego na podstawie art. R.623-2 Kodeksu karnego.

  W przeciwieństwie do nienormalnego zamieszania sąsiedztwa stwierdzanego w sprawach cywilnych, przestępstwo charakteryzujące się tym zakłóceniem porządku w sprawach karnych musi być umyślne. Przykład Crim. 11 stycznia 2005: opiekun psów, które szczekały od 4 rano do 10 rano, zostaje skazany, gdy zdawał sobie sprawę z niedogodności powodowanych przez psy i nie zrobił nic, aby je powstrzymać.

  Pierwszy akapit artykułu precyzuje, że przestępstwo podlega karze grzywny za wykroczenia 3 klasy (maksymalnie 450 euro) . Może zostać nałożona dodatkowa kara: pies, który dużo szczekał w nocy, może zostać skonfiskowany.

  Chociaż szczekanie naszych firmowych psów jest naturalne, powinno być bardzo umiarkowane.

  Idąc dalej: por. Grégoire Leray, Normalne zachowanie zwierząt i zaburzenia otoczenia. Półroczny przegląd prawa zwierząt

  //idedh.edu.umontpellier.fr/files/2019/12/RSDA-1_2-2019.pdf

  Podobne Artykuły