Odpowiedzialność za psa jest obowiązkowa dla psów kategorii

Rysunek:

Podsumowanie

  Niezależnie od tego, czy chodzi o jego ochronę, czy o ochronę samego siebie, ubezpieczenie jego zwierzęcia jest ważne, a nawet w niektórych przypadkach obowiązkowe. Właściciel psa jest odpowiedzialny za to, co jego zwierzę może wyrządzić osobie trzeciej. To pojęcie odpowiedzialności cywilnej dotyczy zwierząt domowych.

  W związku z tym właściciel jest zobowiązany do odszkodowania poszkodowanemu w razie wypadku. Ubezpieczenie pokrywa tę szkodę i gwarantuje odszkodowanie za szkodę poszkodowanemu.

  Kategorie psów

  Prawo podzieliło psy na 2 kategorie, tak zwane „najbardziej niebezpieczne” i „najmniej niebezpieczne”, wyszczególniając rasy psów należące do tych kategorii.

  Właściciele lub posiadacze psów kategorii 1 i 2 mają prawny obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej psa w celu uzyskania zezwolenia na zatrzymanie.

  Kategoria 1: dotyczy psów uznanych za „bardziej niebezpieczne ” i obejmuje psy atakujące lub te, których rasa nie jest znana, lub nawet z krzyżówki ras psów kategorii 2. psy należące do kategorii 1, uważamy, że te bez rodowodu są porównywalne z psami rasowymi i nie są wpisane do księgi hodowlanej, ale które mają podobne do niej cechy morfologiczne, takie jak:

  • American Staffordshire Terrier / Staffordshire Terrier (powszechnie znany jako Pitbull)
  • Pitbull
  • Tosa
  • Mastif (Boerbull)

  Kategoria 2: obejmuje psy rasowe wymienione we Francuskiej Księdze Pochodzenia , w szczególności psy obronne lub stróżujące. Druga kategoria obejmuje rasy psów:

  • American Staffordshire Terrier
  • Staffordshire Terrier
  • Tosa
  • Rottweiler (LOF lub nie)

  Jest trzecia i ostatnia kategoria, która obejmuje inne rasy psów niewymienionych w pierwszej i drugiej kategorii.

  Otrzymuj porady od Pets, subskrybując biuletyn Informacyjny

  Ubezpieczenie OC psa

  Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej , w sensie ogólnym, obejmuje szkody można spowodować innej osobie. Dzięki temu nie musisz płacić za szkody spowodowane przez wypadek i gwarantujesz zwrot kosztów poszkodowanemu, który poniósł szkodę.

  Dotyczy to również zwierząt domowych. Twój czworonożny przyjaciel może mieć dobry charakter i mieć najlepsze możliwe wykształcenie, jednak może popełniać figle, a ty pozostajesz odpowiedzialny za to, co robi przed prawem . Jeśli Twój pies wyrządzi jakiekolwiek szkody, możesz skorzystać z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, aby je pokryć.

  Właściciele psów kategorii 1 i 2 są ustawowo zobowiązani do posiadania ubezpieczenia OC psa . Ubezpieczenie nie jest wymagane dla zwierząt kategorii 3, ale zawsze zaleca się ubezpieczenie psa.

  Jak postępować w razie wypadku?

  Gdy Twój pies wyrządza innej osobie krzywdę fizyczną, moralną lub finansową, musisz poinformować o tym swojego ubezpieczyciela, który prześle poszkodowanemu kwestionariusz do wypełnienia. Ofiara określi zakres ataków, popierając fakty zaświadczeniami lekarskimi. Biegły lekarz zbada szkody i oszacuje kwotę do zapłaty. Jeśli jednak ofiara złoży skargę, ryzykujesz grzywnę. W przypadku ukąszeń wypadek należy zgłosić na poziomie ratusza wraz z obserwacją zwierzęcia z lekarzem weterynarii, aby upewnić się, że nie ma wścieklizny.

  Jak wykupić ubezpieczenie OC psa?

  • Skontaktuj się z ubezpieczeniem zdrowotnym zwierząt

  Oprócz zwrotu kosztów leczenia weterynaryjnego, niektóre ubezpieczenia zdrowotne zwierząt oferują opcję odpowiedzialności cywilnej za wszystkie sklasyfikowane psy.

  • Skorzystaj z ubezpieczenia domu

  Oprócz umowy ubezpieczenia domu, niektórzy ubezpieczyciele pokrywają odpowiedzialność cywilną za tak zwane „niebezpieczne” psy. Jednak te rzadko obejmują psy kategorii 1. Zaleca się określenie rasy i kategorii swojego psa przed skontaktowaniem się z ubezpieczycielem.

  Podobne Artykuły